फ्ल्याट धुनेहरू

  • SS316 DIN125A M6 फ्ल्याट वाशर

    SS316 DIN125A M6 फ्ल्याट वाशर

    स्प्रिङ वाशरहरू ढिलो हुनबाट जोगाउन प्रयोग गरिन्छ, फ्ल्याट वाशरहरूमा कुनै विश्राम कार्य हुँदैन, त्यो हो, फ्ल्याट धुनेहरूले मात्र सम्पर्क क्षेत्र बढाउँछन्, र वसन्त धुनेहरूले ढीला हुनबाट रोक्न सक्छन्।
    फ्ल्याट प्याडहरू: नरम सब्सट्रेटको माउन्ट गरिएका भागहरूलाई क्षति हुनबाट रोक्न वा प्वालहरू रोक्नको लागि मात्र सतह क्षेत्र बढाउनुहोस्।